สร้างโปรเจ็คต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว

เวลาออกสู่ตลาดได้ทันเวลา

ทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ผ่าน Open API

ทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์

ทำงานร่วมกับระบบภายนอกผ่าน HTTP API, Line, ERP, Gmail อื่นๆ

บริหารจัดการอุปกรณ์ IoT หลายพันตัวพร้อมๆ กัน

IFRA IoT Platform ผู้ช่วยนักพัฒนา Internet of Things

ช่วยให้นักพัฒนาด้าน Internet of Things สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันหรือโซลูชั่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Slide

ลูกค้าของเรา

มีหลากหลายองค์กรที่ไว้ใจ พัฒนาโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ผ่าน IFRA IoT เพื่อเพิ่มพลังการเติบโตทั้งด้านประสิทธิภาพการทำงานและผลประกอบการ

Pricing plans and options

Simple, flexible, and predictable pricing. Choose which package is best suited for you.

Start Free Trial

Need more? Let's get in touch!

Free
5 Devices
1,000,000 Messages/Month
2,000,000 Records Data
60 Days Data Retention
5 Dashboard Limit
Support 24/7
Maker
฿299
Get Started
10 Devices
2,000,000 Messages/Month
8,000,000 Records Data
120 Days Data Retention
10 Dashboard Limit
Support 24/7

เรื่องราวความสำเร็จ

IFRA IoT ได้ช่วยให้นักพัฒนาและองค์กรต่างๆ ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น IoT เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจได้หลากหลายอุตสาหกรรม

Slide

Ifra IoT helps to improve factory production efficiency

Efficient production is achieved when a product is created at its lowest average total cost; production efficiency measures whether the economy is producing as much as possible without wasting precious resources

0 +

0 %

New leads

More than 50 factories use our platform.

Customer Satisfaction

90% of workers are satisfied with the performance of our platform.

Don't miss out on our monthly newsletter


    Interested? Let's get in touch!

    LeadEngine is a fully packed practical tool of premium built and design. Let your creativity loose and start building your website now.
    Get started