สร้างโปรเจ็คต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว

เวลาออกสู่ตลาดได้ทันเวลา

ทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ผ่าน Open API

ทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์

ทำงานร่วมกับระบบภายนอกผ่าน HTTP API, Line, ERP, Gmail อื่นๆ

บริหารจัดการอุปกรณ์ IoT หลายพันตัวพร้อมๆ กัน

IFRA IoT Platform ผู้ช่วยนักพัฒนา Internet of Things

ช่วยให้นักพัฒนาด้าน Internet of Things สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันหรือโซลูชั่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Slide

ลูกค้าของเรา

มีหลากหลายองค์กรที่ไว้ใจ พัฒนาโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ผ่าน IFRA IoT เพื่อเพิ่มพลังการเติบโตทั้งด้านประสิทธิภาพการทำงานและผลประกอบการ

เรื่องราวความสำเร็จ

IFRA IoT ได้ช่วยให้นักพัฒนาและองค์กรต่างๆ ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น IoT เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจได้หลากหลายอุตสาหกรรม

Slide

IFRA IoT ช่วยเหลือให้นักพัฒนาด้าน IoT สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0 +

0 +

นักพัฒนา

ที่ใช้งาน IFRA IoT เพื่อสร้างโซลูชัน

อุปกรณ์ไอโอที

ที่เชื่อมเข้ามาเพื่อติดต่อสื่อสารกันผ่าน IFRA IoT

สมัครรับข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีไอโอที


    เริ่มต้นสร้างโปรเจ็ค IoT ด้วยไอฟราไอโอที

    เริ่มต้นใช้งานฟรี