การติดตั้ง OS ให้กับ Siemens IOT2050

Siemens IOT2050

Siemens IOT2050 เป็นอุปกรณ์ Mini Computer หรือ Gateway ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย Solution เนื่องจากสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการได้ (Operating System: OS) โดยอุปกรณ์จะใช้กับ Siemens Industrial OS ที่เป็นระบบปฏิบัติการที่ทาง Siemens ได้พัฒนา โดยบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง OS สำหรับมือใหม่ที่ต้องไม่เคยใช้งานเจ้า Siemens IOT2050

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. Micro SD Card อย่างน้อย 16GB  (สำหรับติดตั้ง OS)
  2. โปรแกรม Balena Etcher สำหรับ Flash OS ลงใน SD Card ดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://www.balena.io/etcher/
  3. ไฟล์ OS (IOT2050_Example_Image_V1.1.1) https://drive.google.com/file/d/1HON7cphLgcL2BcyRDyt7AGHuJEU_WXEn/view?usp=sharing
  4. เชื่อมสาย LAN กับ Ineternet Router
  5. โปรแกรม Advanced IP Scanner สำหรับการ scan หา IP ที่ถูกจ่ายให้กับ Siemens IOT2050
  6. โปรแกรม Putty (กรณีใช้เครื่อง Windows ) ดาวน์โหลด https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 ใช้โปรแกรม Balena Etcher

 

เลือกไฟล์ Image 

 

เลือก Card ที่ต้องการ Flash 

 

เริ่มการ Flash

 

ขั้นตอนที่ 2  นำ card ไปติดตั้งกับอุปกรณ์ จ่ายไฟล์ 12-24V ให้กับอุปกรณ์  หากการ boot OS สำเร็จ จะมีไฟสีเขียวกระพริบที่ STAT

การติดตั้ง micro SD Card

 

 

 

การจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3  ใช้โปรแกรม Advanced IP Scanner ค้นหา IP

การ scan หา IP ของอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 4  ใช้โปรแกรม TTY หรือ Command Prompt ในการเชื่อมต่อเข้าไปยัง Siemens IOT2050 ผ่าน Protocol SSH

พิมพ์ คำสั่ง ssh root@{IP ของอุปกรณ์} แล้ว Enter

กรอกรหัสผ่าน เป็น “root”

สรุป

วิธีการนี้เป็นเพียงขั้นตอนการติดตั้ง OS เบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีใช้งานจริง

  • ควรมีการ set IP ในรูปแบบของ Static IP เพื่อป้องกัน IP ที่อุปกรณ์ได้ มีการเปลี่ยนแปลง
  • ในขั้นตอนการ scan IP นั้น อาจจะต้องสังเกต IP ที่ถูกสร้างขั้นมาใหม่