ตัวอย่างลูกค้าติดตั้งอุปกรณ์ในโรงงาน TMT (บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด)

TMT Steel Public Company Limited

สาเหตุและปัญหาของโรงงาน

        ปัจจุบันโรงงาน  TMT Steel ได้มีเครื่องจักรจำนวนมากในการผลิตสินค้า พวกขึ้นรูปแผ่นเหล็ก และมีส่วนประกอบของมอเตอร์ที่เป็นส่วนสำคัญในการขึ้นรูปชิ้นส่วน ปัญหาที่โรงงานพบเจอเป็นประจำคือมอเตอร์ที่มีการหยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้ต้องมีการหยุดการผลิตยาวนานถึงหลายสัปดาห์เพื่อซ่อมเครื่องจักรทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างมาก 

        ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือการเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนของมอเตอร์โดยการส่งไปวิเคราห์บนคลาวด์เซิฟเวอร์ หากมีการสั่นสะเทือนผิดปกติจากเดิมแสดงว่าเครื่องจักรนั้นๆเริ่มมีปัญหาซึ่งเราจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที

 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

  1. Murata vibration sensor สำหรับวัดการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ในโรงงาน

        2. Edge Siemens ตัวรับส่งข้อมูลจาก Murata vibration sensor  เพื่อส่งขึ้นคลาวด์เซิฟเวอร์ Ifra IoT

         3. Current sensor  สำหรับวัดกระแสไฟที่ใช้สำหรับมอเตอร์

กลุ่มผลิตภัณฑ์,ข้อมูลเชิงเทคนิคและการใช้งาน ระบบตรวจจับแบบไร้สายของมูราตะ

 

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

  1. หาตำแหน่งติดตั้ง Murata vibration sensor บนมอเตอร์ ที่ต้องการวัดค่า
  2. เชื่อมต่อ Murata vibration sensor  กับ Edge ที่ติดตั้งโปรแกรมทางฝั่งของ Ifra IoT เพื่อที่สามารถส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ได้
  3. เข้าสู่ระบบ https://app.ifra.io  เพื่อทำการสร้าง Dashboard สำหรับการแสดงค่าที่ส่งมา
  4. ติดตั้งตัววัดกระแสที่ส่งผ่านไปยัง motor เพื่อ monitor กระแสไฟ ที่อาจเกิดความผิดพลาดเช่นไฟตก ที่ก่อให้เกิดผลเสียเกิดขึ้น
  5. เชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งมาจาก Edge ในระบบ Ifra IoT เพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแบบ Real Time รวมทั้งข้อมูลในอดืตที่ผ่านมาว่ามีความผิดปกติหรือไม่
  6. นอกจากนี้เรายังสามารถแจ้งเตือนข้อมูลที่ผิดปกติไปยัง Email Line เพื่อแจ้งให้วิศวกรมาบำรุงรักษาหรือตรวจสอบสิ่งผิดปกติได้ทันท่วงที

สรุปผล

        เครื่องจักรต่างๆในโรงงานมีข้อมูลที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายทั้งบำรุงรักษาหรือตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่จะเกิดก่อนที่เครื่องจักรจะพังเราสามารถทำให้โรงงานลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษา ที่สำคัญคือ ช่วยให้บริหารจัดการเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบที่จะทำให้ธุรกิจเสียหายจากการหยุดการผลิตของเครื่องจักร