เซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน Vibration sensor มีประโยชน์ในโรงงานอย่างไร?

 

ความสำคัญของการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญมากในการประเมินสภาพเครื่องจักรของคุณในโรงงาน ช่วยหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผน ลดต้นทุนการบำรุงรักษา เพิ่มระดับการผลิต และให้การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้

Vibration sensor ทำให้คุณสามารถบันทึกความเร็ว ความเร่ง อุณหภูมิ และลักษณะสภาพแบริ่งได้ สภาพของเครื่องสามารถวิเคราะห์ได้จากการเปลี่ยนแปลงของค่าเหล่านี้

 

  1. ความเร็วการสั่น RMS (มม./วินาที) สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความสั่นสะเทือนของส่วนประกอบ เช่น ข้อผิดพลาดในการจัดตำแหน่งหรือปัญหาความไม่สมดุล
  2. การเร่งความเร็วการสั่นสะเทือน RMS (g) อาจได้รับผลกระทบจากแรงเสียดทานทางกล อาจเป็นเพราะขาดการหล่อลื่น การสึกหรอของตลับลูกปืน  เมื่อวัดความเร่งในการสั่นสะเทือน ค่า RMS เช่น รากที่สองของค่าเฉลี่ย จะถูกคำนวณเพื่อตรวจสอบผลกระทบระยะยาวของการสั่นสะเทือน
  3. อุณหภูมิ ที่วัดได้ของเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนมีข้อดีในการตรวจจับอุณหภูมิผิดปกติในเครื่อง ซึ่งอาจเกิดจากแรงเสียดทานสูง ปัญหาทางไฟฟ้า หรือการหล่อลื่นไม่เพียงพอ
  4. สภาพแบริ่ง การคำนวณค่าความเร่งสูงสุดหารด้วยค่าความเร่ง RMS ค่านี้สามารถใช้เพื่อกำหนดการสึกหรอของตลับลูกปืนได้ ควรสังเกตว่าหลังจากคำนวณการจัดอันดับสภาพตลับลูกปืนแล้ว ต้องวิเคราะห์แผนภาพและมาตรฐาน ISO สำหรับชิ้นส่วนที่เป็นปัญหา

 

MEMs Accelerometers for Industrial Monitoring | DigiKey

ประโยชน์ของเซ็นเซอร์สั่นสะเทือนคืออะไร?

เซ็นเซอร์สั่นสะเทือนสามารถ ลดเวลาหยุดทำงาน และ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโดยการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรของคุณเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้ เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นกับเครื่องจักร  คุณสามารถตรวจสอบสภาพเครื่องของคุณจากระยะไกลแบบออนไลน์ พร้อมกับมการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line  ทำให้คุณมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สามารถใช้เซ็นเซอร์สั่นสะเทือนในอุตสาหกรรมใดได้บ้าง

มีอุตสาหกรรมและการใช้งานมากมายที่สามารถใช้เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนได้ อุตสาหกรรมทั่วไปบางส่วน ได้แก่ คลังสินค้าและการจัดการวัสดุ บรรจุภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม น้ำมันและก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และอุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้งานที่เป็นไปได้ ได้แก่ มอเตอร์ เทอร์ไบน์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปั๊มโรตารี่ พัดลม สายพาน โรงสี และเครื่องหมุนเหวี่ยง ในการใช้งานใดๆ เหล่านี้ เซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้เพื่อตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรได้