โปรแกรม MQTT X โปรแกรม MQTT Client ที่นักพัฒนา IoT ต้องมีติดเครื่อง

IoT

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม MQTT X

MQTT X  คือโปรแกรม MQTT Client ที่รองรับ MQTT version 5.0 ที่พัฒนาโดยบริษัท EMQ, ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT Data Infrastructure ช่วยให้นักพัฒนาด้าน IoT สามารถเชื่อมต่อกับ MQTT  Broker ได้อย่างง่ายดาย ผ่าน User Interface (UI) ที่ได้ออกแบบมาทันสมัยและเข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก โดยโปรแกรม MQTT X สามารถให้นักพัฒนาด้าน IoT อย่างเราโหลดมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ได้แบบฟรี ทั้งนั้นยังรองรับการทำงานทุก Platform ได้แก่ Windows, Linux, Mac Os เป็นต้น

mqttx-gif

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม MQTT X

 

โดย Features ที่โดดเด่น

  • พัฒนาด้วยรูปแบบ Cross-platform Software ทำให้รองรับการทำงานบนหลายระบบปฏิบัติการ (OS) ได้แก่ Windows, macOS, Linux
  • รองรับทั้ง MQTT v3.1.1 และ MQTT v5.0
  • รองรับการใช้ CA, self-signed certificate, และ single/two-way SSL authentication
  • สามารถเปลี่ยน Theme ได้ 3 แบบได้แก่ Light, Dark และ Night(purple)
  • รองรับภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
  • รองรับ MQTT แบบ over WebSockets ด้วย
  • รองรับการแก้ไขสีของการ subscribe  Topic ได้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล
  • รองรับการ subscription แบบอัตโนมัติ $SYS
  • รองรับรูปแบบ payload ของที่เราส่งได้หลายรูปแบบได้แก่ Hex, Base64, JSON และ Plaintext

 

ช่องทางการดาวน์โหลด

https://mqttx.app/