ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย IoT

ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย IoT

มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลที่ไปขับเคลื่อนเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้นมอเตอร์จึงกลายเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต

ปัญหา

เพื่อให้มอเตอร์ยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง วิศวกรจำเป็นต้องบำรุงรักษามอเตอร์อยู่เสมอ เช่น การกำจัดฝุ่นหรือคราบน้ำมันที่ส่งผลต่อการระบายความร้อนของมอเตอร์ การตรวจสอบกระแสไฟฟ้าผ่านมอเตอร์เพื่อตรวจสอบโหลดของมอเตอร์ การตรวจสอบการสั่นสะเทือนเพื่อตรวจสอบว่า แบริ่ง (Bearing) ยังไม่แตกหรือเสียหาย เป็นต้น โดยการตรวจสอบต้องมีการกำหนดช่วงเวลาเพื่อทำการตรวจสอบ ด้วยเครื่องมือต่างๆ และทำการบันทึกใน Excel เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเกิด Breakdown ของ มอเตอร์

โซลูชัน

ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

โครงสร้างการทำงานของระบบ

โครงสร้างระบบ IoT

 

คุณสมบัติระบบ

 • ใช้ Sensor และ IoT เก็บข้อมูลแทนมนุษย์ตลอดเวลา เพิ่มความแม่นยำและลด Humen Error
 • เก็บข้อมูลที่หลากหลายได้แก่ ค่าอุณหภูมิของ ค่าการสั่นสะเทือน และค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านมอเตอร์ เป็นต้น
 • มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากมอเตอร์เพื่อช่วยวางแผนการบำรุงรักษามอเตอร์ในรูปแบบ Condition-based maintenance (CBM)
 • มีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบเมื่อตรวจสอบความผิดปกติ
 • รองรับการทำงานร่วมกับระบบ CMMS ทำให้สามารถเปิดใบแจ้งซ้อมไปยังช่างได้อัตโนมัติเมื่อมอเตอร์ผิดปกติ
 • ดูข้อมูลสุขภาพมอเตอร์ได้แบบ Real-Time ได้จากทุกที่

ส่วนประกอบโซลูชัน

 • Cloud IoT Platform สำหรับการเก็บข้อมูลจาก Motor แบบ Realtime
 • อุปกรณ์ IoT Box สำหรับประมวลผลข้อมูลและส่งข้อมูลไปยัง Cloud IoT Platform
 • ชุดเซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนแบบไร้สาย (Wireless Vibration Sensor) โดยจะใช้เซนเซอร์คุณภาพสูงจากบริษัท Murata
 • ชุดเซนเซอร์วัดกระแสรองรับทั้งแบบ AC และ DC
 • สามารถเทียบการส่ันสะเทือนของมอเตอร์กับ ISO 10816-3:2009 ได้แบบ Real-Time และแจ้งเตือนเมื่อค่าการสั่นเปลี่ยนไป

 

 

สนใจโซลูชันติดต่อ

คุณ ณัฐพล รักธง (ฝ่ายขาย)

Tel: 085-013-1974

Email: nattaponra@ifrasoft.com