IoT Story #1 IoT คืออะไร

สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดบทความ IoT Story ที่จะชวนคุณมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things ไปด้วยกัน

โดยบทความชุนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน IoT มาก่อน เพราะเราจะปูพื้นฐานให้คุณใหม่ทั้งหมด เพราะเราเชื่อว่าหากมีพื้นฐานที่ดี ก็จะทำให้เราทำสิ่งที่ยากและท้าทายได้ง่ายมากขึ้น  โดยเรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังก็จะมีหัวข้อหลัก ดังนี้

 • แนวคิดของ IoT
 • สถาปัตยกรรมของระบบ IoT
 • พื้นฐานฮาร์ดแวร์
 • พื้นฐานเซนเซอร์
 • พื้นฐานการสื่อสาร ของ IoT
 • IoT Platform คืออะไร
 • IoT Gateway คืออะไร
 • เขียนโปรแกรมเบื้องต้น

โดยหัวข้ออาจจะมีการปรับเปลี่ยนในภายหลังเพื่อความเหมาะสม ในบทความแรกนี้เราจะมาคุยกันให้เข้าใจว่า IoT คืออะไร

IoT คืออะไร

เราจะมาชำแหละ IoT กันว่าแนวคิดจริงๆ แล้วนั้นหมายความว่าอะไร  โดย IoT  หรือ Internet of Things ถูกแบ่งออกเป็น 2 คำที่มีความหมายต่างกันดังนี้

Internet หรือ อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการนำคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์

Things คือ สิ่งหรือสรรพสิ่ง ที่วัตถุทางกายภาพรอบๆ ตัวเรา เช่น ประตู รถ กระถางดอกไม้ แม้กระทั่งมนุษย์ก็มองเป็นวัตถุทางกายภาพ

เมื่อนำสองคำมาต่อกันเป็นคำว่า “Internet of Things” หรือแปล ตรงๆ ว่า อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ หรือ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือเราต้องการให้สิ่งต่างๆ รอบตัวเราสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นั่นเอง  เช่น ประตูต่ออินเทอร์เน็ต กระถางต่อต่ออินเตอร์เน็ต  

การทำให้สิ่งของรอบตัวเรามาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มันจะมีประโยชน์อะไร?

ลองนึกภาพตามนะครับ คน ก็เป็นวัตถุทางกายภาพเช่นกัน แล้วคนธรรมดาอย่างเราๆ ถูกเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตจะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษมากมายให้กับคน ตัวอย่างเช่น

 • คน ที่แทบจะรู้ทุกเรื่องแค่เปิด Google
 • คน ที่สามารถเสพเพลงเป็นล้านเพลง
 • คน ที่สามารถพูดคุยกันข้ามโลกได้
 • คน ที่เข้าถึงงานวิจัยได้ทั่วโลกเพื่อคิดค้นหรือหาความรู้ใหม่ๆ
 • อื่นๆ อีกมากมาย

อินเทอร์เน็ต ทำให้คนธรรมดาอย่างเราๆ มีคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาก ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต แล้วถ้าเราเปลี่ยนจาก คน เป็นอย่างอื่นละ คุณลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น?

สิ่งของเหล่านั้นก็จะถูกเพิ่มคุณสมบัติพิเศษขึ้นมา

หาก รถ ถูกเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต คำถามที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ ไฟแดงยังจำเป็นอยู่ไหม?  ในเมื่อรถสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ว่าใครจะไปใครจะหยุด  

จากแนวคิดของ IoT ที่ได้เล่าสู่กันฟังในบทความแรกนี้ คุณคงได้เข้าใจและจิตนาการภาพของอนาคตได้ไม่ยาก ในบทความถัดไปเราจะมาพูดถึง กรณีใช้งานของ IoT ที่จะไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดอีกต่อไป

อ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pixabay.com/illustrations/iot-internet-of-th