บริการของเรา

เรามีหลากหลายบริการที่ครอบคลุมทุกแพ็กเกจสามารถตรวจสอบบริการต่างๆได้ด้านล่างนี้

Online Machine Monitoring and Optimization

ระบบเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรแบบอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ไอโอที เพื่อใช้ในการ Monitor สถานะเครื่องจักรและช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรแบบละเอียดด้วย KPIs มาตรฐาน เช่น OEE, MTTR, MTBF เป็นต้น

ระบบเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรแบบอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ไอโอที

ระบบเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรแบบอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ไอโอที เพื่อใช้ในการ Monitor สถานะเครื่องจักรและช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรแบบละเอียดด้วย KPIs มาตรฐาน เช่น OEE, MTTR, MTBF เป็นต้น

 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย
 • มีระบบช่วยวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด Breakdown ของเครื่องจักร
 • ตั้งเวลาออกรายงานประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ
 • ช่วยให้เก็บข้อมูลแทนมนุษย์ด้วยอุปกรณ์ IoT ที่มีความแม่นยำสูงตลอดการผลิต
 • ช่วยดูแลรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีการเข้ารหัสและมีความปลอดภัยสูง
 • ช่วยให้เห็นสถานะเครื่องจักรทั้งโรงงานได้แบบ Real-Time จากทุกที่ ที่มีอินเตอร์เน็ต
 • เป็นระบบกลางที่ให้พนักงานทุกฝ่าย เช่น วิศวกร พนักงานฝ่ายผลิต เข้าถึงได้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการผลิต
 • ช่วยวิศวกรให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องจักรบ้างในแต่ละนาที อย่างละเอียด
 • ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย KPIs มาตรฐาน
 • มีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มคุณภาพในการแจ้งเตือน
 • ช่วยออกรายงานประสิทธิภาพเครื่องจักรได้อย่างยืดหยุ่นและตั้งค่าส่งอีเมลได้แบบอัตโนมัติ

ส่วนประกอบของของบริการนี้ประกอบด้วยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยมีส่วนประกอบดังนี้

IoT Edge Gateway

เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไอโอทีเราได้พัฒนาซอฟต์แวร์ฝังเข้าไปเพื่อช่วยให้อุปกรณ์ตัวนี้สามารถอ่านค่าจากเครื่องจักรผ่าน PLC (Programmable Logic Controller) ได้จากหลายแบรนด์ โดยข้อมูลที่สำคัญที่เราเก็บได้แก่ สถานะเครื่องจักรว่าทำเดินเครื่องหรือไม่ จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ จำนวนชิ้นงานที่ผิดพลาด สุดท้ายอุปกรณ์ไอโอทีของเราจะรวมข้อมูลส่งไปทีคลาวด์แพลตฟอร์มของเราผ่านโปรโตคอล MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ฐานข้อมูลกลางพร้อมสำหรับนำไปวิเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้อุปกรณ์ของตัวเองในการเก็บข้อมูลและส่งเข้ามายัง iFRA ได้อย่างง่ายดายผ่านโปรโตคอล MQTT โดยดูคู่มือเพิ่มเติมได้ที่

Production Dashboard

Production Dashboard เป็นซอฟต์แวร์สำหรับแสดงผลสถานะการทำงานของเครื่องจักรแต่ละเครื่องแบบเวลาจริงที่จะถูกติดตั้งหน้างานเพื่อให้พนักงานมองเห็นสถานะของเครื่องจักรได้อย่างชัดเจน โดยหน้าการแสดงผลถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเว็บไซต์ที่สามารถเปิดได้กับจอทุกรุ่นที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยี WebSocket ทำให้ไม่ต้องคอยรีเฟรชหน้าเว็บตลอดเวลา

Tablet Workstation

Tablet Workstation เป็นซอฟต์แวร์อสำหรับรับข้อมูลที่สำคัญจากมนุษย์ (สำหรับเครื่องจักรที่ยังต้องพึ่งมนุษย์ในการเดินเครื่อง) โดยข้อมูลที่เราเก็บจากมนุษย์ได้แก่ ข้อมูลของหมายเลข Lot ของงานที่ผลิตในเครื่องจักรนั้น ข้อมูลรายชื่อผู้ดำเนินการเดินเครื่อง รวมทั้งการเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง สุดท้ายเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์เพื่อว่าปัญหาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเกิดจากคนหรือเกิดจากเครื่องมือ

Machine Analytic Tools

Machine Analytic Tools เป็นคลาวด์แพลตฟอร์มที่รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลเครื่องจักรและวิเคราะห์ในส่วนนี้จะประกอบด้วยฟังก์ชันงานที่สำคัญได้แก่ การลงทะเบียนเครื่องจักรใหม่เข้าระบบ การสร้างรายงานด้วย KPI ต่าง ๆ ด้วยตัวเองด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า Report Builder

Predictive Maintenance System

ระบบซ่อมบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ เป็นการซ่อมบำรุงที่เป็นขั้นสูงสุดในการบำรุงรักษาโดยการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากเครื่องจักรและนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อพยากรณ์ว่าควรจะดำเนินการซ่อมบำรุงหรือไม่ โดยระบบของเราจะทำงานร่วมกับระบบ CMMS

ประโยชน์

 • ใช้ประโยชน์อะไรได้เต็มประสิทธิภาพ

 • ลด Breakdown ของเครื่องจักร

 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมบำรุง

โครงสร้างบริการ

 • IoT Edge Gateway

 • Tablet Workstation

 • Production Dashboard

 • Machine Data Analytic Platform

0+

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

0+

ประสบการณ์มากกว่า 10+

0+

ลูกค้าชั้นนำ

0+

อุปกรณ์ที่ออนไลน์

เริ่มต้น เก็บข้อมูลของคุณวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในอุสาหกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

เริ่มต้นเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมของคุณด้วยเครื่องมือสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเรา
ทดลองใช้งานฟรี