ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนติดตั้งอุปกรณ์แบบง่ายๆ ทุกขั้นตอน สามารถรับการสนับสนุนการติดตั้งจากเราหรือแจ้งปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นัดหมาย

ทำการนัดหมาย เพื่อรับทราบปัญหาเบื้องต้นและจัดเตรียมการติดตั้ง

ดำเนินการติดตั้ง

สามารถเลือกการติดตั้งได้ 2 แบบ คือ ด้วยตัวเองหรือติดตั้งด้วยทีมงานของเรา

อบรมการใช้งาน

ทีมงานที่ดำเนินการอบรมวิธีการใช้งานของระบบอย่างละเอียด

ขั้นตอนการเตรียมการติดตั้ง

ในขั้นตอนแรกทำการนัดหมายประชุมแบบออนไลน์ เพื่อรับทราบปัญหาเบื้องต้นและจัดเตรียมการติดตั้ง

เราออกแบบให้อุปกรณ์ติดตั้งได้เองอย่างรวดเร็ว

สามารถติดตั้งอุปกรณ์เองหรือให้ทีมงานเราติดตั้งให้ได้แบบง่ายๆและรวดเร็ว